PN-EN ISO 9908:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa III

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania klasy III dotyczące pomp odśrodkowych ogólnego zastosowania jednostopniowych I wielostopniowych, o konstrukcji poziomej lub pionowej (do sprzęgania lub monoblokowych), z dowolnym napędem i do dowolnej instalacji. Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje właściwości konstrukcyjne związane z instalowaniem, obsługą techniczną i bezpieczeństwem pracy tych pomp, łącznie z płytą fundamentową, sprzęgłem i orurowaniem pomocniczym, z wyłączeniem napędu, jeśli nie jest on integralną częścią pompy

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9908:2011 - wersja angielska
Tytuł Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa III
Data publikacji 05-08-2011
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN ISO 9908:1997 [IDT], ISO 9908:1993 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9908:1996 - wersja polska, PN-ISO 9908:1996/Ap1:1999 - wersja polska
ICS 23.080
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 9908:2011/A1:2011E