PN-EN ISO 5199:2004 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa II

Zakres

Podano wymagania dotyczące pomp odśrodkowych ogólnego przeznaczenia klasy II, jednostopniowych i wielostopniowych, o konstrukcji poziomej lub pionowej, do sprzęgania lub monoblokowych, z dowolnym napędem i do dowolnej instalacji, w tym także pomp chemicznych i procesowych (np. zgodnych z PN-EN 22858:1996). Podano właściwości konstrukcyjne związane z instalowaniem, obsługą techniczną i bezpieczeństwem pracy tych pomp, łącznie z płytą fundamentową, sprzęgłem i orurowaniem pomocniczym, ale bez wymagań dotyczących zespołów napędowych, poza tymi które odnoszą się do ich mocy znamionowej. Podano również wymagania dotyczące materiałów, kontroli i badań, przygotowania do wysyłki, dokumentacji ofertowej oraz obciążeń króćców siłami i momentami zewnętrznymi. Podano 25 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5199:2004 - wersja polska
Tytuł Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa II
Data publikacji 05-11-2004
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN ISO 5199:2002 [IDT], ISO 5199:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5199:2003 - wersja angielska
ICS 23.080