PN-EN ISO 9905:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa I

Zakres

Wymagania ogólne są zawarte w tekście podstawowym. Wymagania techniczne dotyczą tylko zespołu pompy. Normą objęto właściwości konstrukcyjne związane z instalowaniem, obsługą techniczną i bezpieczeństwem pracy takich pomp, łącznie z płytą fundamentową, sprzęgłem i orurowaniem pomocniczym. Wyboru potrzebnej klasy wymagań dokonuje się na podstawie wymagań technicznych związanych z przewidywanym zastosowaniem pompy. Wybór klasy uzgadnia się między nabywcą a wytwórcą/dostawcą

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9905:2006 - wersja angielska
Tytuł Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa I
Data publikacji 15-07-2006
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN ISO 9905:1997 [IDT], EN ISO 9905:1997/AC:2006 [IDT], ISO 9905:1994 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9905:1997/Ap1:1999 - wersja polska, PN-ISO 9905:1997 - wersja polska
ICS 23.080
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 9905:2006/A1:2011E