PN-EN ISO 9439:2005 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej związków organicznych w środowisku wodnym -- Metoda z oznaczaniem wytworzonego dwutlenku węgla

Zakres

Opisano metodę oceny całkowitej biodegradacji tlenowej związków organicznych rozpuszczonych w wodzie w warunkach badania; słabo rozpuszczalnych w wodzie w warunkach badania (może być konieczne zastosowanie specjalnych metod w celu osiągnięcia dobrej dyspersji); nielotnych lub takich, które mają nieznaczną prężność pary w warunkach badania; niewpływających inhibitująco na mikroorganizmy w stężeniach wybranych do badania. Zdefiniowano 14 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9439:2005 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej związków organicznych w środowisku wodnym -- Metoda z oznaczaniem wytworzonego dwutlenku węgla
Data publikacji 14-04-2005
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 9439:2000 [IDT], ISO 9439:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9439:2002 - wersja angielska
ICS 13.060.70