PN-EN ISO 9073-9:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Część 9: Wyznaczanie współczynnika układalności

Zakres

Podano metodę wyznaczania współczynnika układalności płaskich wyrobów włókienniczych (włóknin, tkanin i dzianin). Dostępne są dwie metody oceny w tej procedurze: metoda z użyciem papierowego pierścienia oraz metoda z użyciem technologii przetwarzania obrazów

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9073-9:2008 - wersja angielska
Tytuł Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Część 9: Wyznaczanie współczynnika układalności
Data publikacji 25-06-2008
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 9073-9:2008 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9073-9:1998 - wersja polska, PN-ISO 9073-9:1998/Ap1:1999 - wersja polska, PN-P-04736:1973 - wersja polska
ICS 59.080.30