PN-EN ISO 8692:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Jakość wody -- Test hamowania wzrostu glonów słodkowodnych z wykorzystaniem jednokomórkowych zielenic

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono metodę określania hamowania wzrostu jednokomórkowych zielenic przez pojedyncze substancje lub mieszaniny zawarte w wodzie lub przez ścieki. Metoda ta ma zastosowanie do substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie. Tą metodą, z modyfikacjami opisanymi w ISO 14442 i ISO 5667-16, mogą być badane inhibicyjne oddziaływania słabo rozpuszczalnych organicznych i nieorganicznych związków, związków lotnych, metali ciężkich i ścieków. Szybki test określający hamowanie wzrostu glonów przez ścieki jest podany w Załączniku A. W Załączniku B opisano alternatywną procedurę badania z bezpośrednim pomiarem wzrostu glonów w kuwetach spektrofotometrycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8692:2012 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Test hamowania wzrostu glonów słodkowodnych z wykorzystaniem jednokomórkowych zielenic
Data publikacji 05-04-2012
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 8692:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8692:2008 - wersja polska
ICS 13.060.70