PN-EN ISO 80601-2-56:2017-10/A1:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe bezpieczeństwo i zasadnicze działanie termometru medycznego w połączeniu z jego wyposażeniem, zwanego dalej urządzeniem ME. W niniejszym dokumencie określono ogólne i techniczne wymagania dla elektrycznych termometrów medycznych. Niniejszy dokument obejmuje wszystkie elektryczne termometry medyczne, które są używane do pomiaru temperatury ciała pacjenta. Termometry medyczne mogą być wyposażone w interfejsy wyświetlające dodatkowe parametry, sprzęt do drukowania oraz inne wyposażenie pomocnicze do tworzenia systemów ME. Niniejszy dokument nie dotyczy wyposażenia pomocniczego. Urządzenie ME, którego funkcją jest pomiar temperatury znajduje się w zakresie niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie określa wymagań dotyczących termografów do badań przesiewowych przeznaczonych do użytku indywidualnego lub grupowego do nieinwazyjnego badania temperatury ciała ludzkiego w krytycznych warunkach środowiskowych, które podano w IEC 80601-2-59 [4]. Jeśli rozdział lub podrozdział dotyczy wyłącznie urządzenia ME lub systemu ME, wskazuje na to tytuł i treść tego rozdziału lub podrozdziału. Jeśli tak nie jest, rozdział lub podrozdział dotyczy zarówno urządzenia ME, jak i systemu ME. Zagrożenia nieodłącznie związane z przewidywaną funkcją fizjologiczną urządzenia ME lub systemu ME w zakresie niniejszego dokumentu nie są objęte szczególnymi wymaganiami, z wyjątkiem IEC 60601-1:2005+A1:2012, 7.2.13 i 8.4.1. UWAGA Dodatkowe informacje można znaleźć w IEC 60601-1:2005+A1:2012, 4.2.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 80601-2-56:2017-10/A1:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała
Data publikacji 06-11-2020
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN ISO 80601-2-56:2017/A1:2020 [IDT], ISO 80601-2-56:2017/Amd 1:2018 [IDT]
ICS 11.040.55