PN-EN ISO 787-24:1999 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Oznaczanie względnej mocy barwiącej barwnych pigmentów i względnej zdolności rozpraszania białych pigmentów -- Metody fotometryczne

Zakres

Podano fotometryczne metody badań porównawczych, w zakresie światła widzialnego, mocy barwiącej dwóch podobnych barwnych pigmentów oraz zdolności rozpraszania dwóch białych pigmentów tego samego typu. Podane metody są instrumentalną alternatywą dla metod opisanych w ISO 787-16 i ISO 787-17

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 787-24:1999 - wersja polska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Oznaczanie względnej mocy barwiącej barwnych pigmentów i względnej zdolności rozpraszania białych pigmentów -- Metody fotometryczne
Data publikacji 30-12-1999
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-24:1995 [IDT], ISO 787-24:1985 [IDT]
Zastępuje PN-C-04401-10:1994 - wersja polska, PN-C-04404-15:1987 - wersja polska, PN-C-04404-16:1986 - wersja polska
ICS 87.060.10