PN-C-04404-16:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-24:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Porównanie białości, zażółcenia i zdolności rozpraszania białych pigmentów

Zakres

Podano 2 metody badań pigmentów: spektroreflektometryczną do oznaczania względnej zdolności rozpraszania stopnia rozbielenia i stopnia zażółcenia, która polega na oznaczaniu i obliczaniu monochromatycznego współczynnika odbicia; metodę kolorymetryczną, która polega na wyznaczaniu i obliczaniu stopnia białości z pomiarów współczynnika luminancji. Zawiera 14 terminów z definicjami i 3 tablice wartości, na przykład: iloczynów współczynnika rozpraszania i średniej grubości warstwy, iluminantów normalnych, składowych x, y, z dla światła C, wartości K/S

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04404-16:1986 - wersja polska
Tytuł Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Porównanie białości, zażółcenia i zdolności rozpraszania białych pigmentów
Data publikacji 24-03-1986
Data wycofania 21-01-2004
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Zastępuje PN-C-04425:1970 - wersja polska
ICS 87.060.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 787-24:1999 - wersja polska