PN-EN ISO 6927:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Budynki i budowle -- Kity -- Terminologia

Zakres

Zdefiniowano terminy techniczne dotyczące kitów przeznaczonych do celów budowlanych i stosowanych do wypełniania szczelin materiałami sztywnymi, plastycznymi lub elastycznymi nieprofilowanymi. Nie podano wszystkich niezbędnych terminów technicznych dotyczących wyrobów uszczelniających. Właściwości materiałów zdefiniowano w sposób ogólny, bez odwołania się do wartości liczbowych

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera terminy i definicje w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim
Numer normy PN-EN ISO 6927:2012 - wersja angielska
Tytuł Budynki i budowle -- Kity -- Terminologia
Data publikacji 08-10-2012
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 6927:2012 [IDT], ISO 6927:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 26927:1998 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.50