PN-EN ISO 6789:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6789:2009 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Narzędzia dynamometryczne ręczne -- Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania

Zakres

Ustalono klasyfikację, wymagania (wielkości nominalne końcówek i gniazd kwadratowych, zakresy pomiarowe, podziałki, tolerancje), metody badań i znakowanie narzędzi dynamometrycznych ręcznych nastawnych i wskazujących, stosowanych do kontrolowanego dokręcania połączeń gwintowych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6789:2005 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Narzędzia dynamometryczne ręczne -- Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 27-04-2009
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN ISO 6789:2003 [IDT], ISO 6789:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 26789:1997 - wersja polska
ICS 25.140.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6789:2009 - wersja polska