PN-EN ISO 5764:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5764:2010 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mleko -- Oznaczanie punktu zamarzania -- Metoda z zastosowaniem krioskopu termistorowego (Metoda odniesienia)

Zakres

Określono metodę odniesienia oznaczania punktu zamarzania surowego mleka owczego i koziego oraz mleka krowiego surowego, pasteryzowanego, UHT i sterylizowanego, pełnego, częściowo odtłuszczonego lub całkowicie odtłuszczonego. Metodę oparto na zastosowaniu krioskopu termistorowego. Punkt zamarzania może być stosowany do oszacowania wody obcej w mleku. Uwzględniono definicję punktu zamarzania mleka, zasadę oznaczania, odczynniki, aparaturę, metodę pobierania próbek, kalibrację krioskopu termistorowego, przygotowanie próbki do badań, wykonanie oznaczania, sposób oblicznia i wyrażania wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5764:2009 - wersja angielska
Tytuł Mleko -- Oznaczanie punktu zamarzania -- Metoda z zastosowaniem krioskopu termistorowego (Metoda odniesienia)
Data publikacji 05-06-2009
Data wycofania 06-08-2010
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 5764:2009 [IDT], ISO 5764:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5764:2004 - wersja polska
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5764:2010 - wersja polska