PN-EN ISO 5459:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie geometryczne -- Bazy i układy baz

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono terminologię, reguły i metodykę oznaczania i interpretacji baz i systemów baz w dokumentacji technicznej wyrobów. Norma zawiera też wyjaśnienia pozwalające użytkownikowi zrozumieć zastosowane koncepcje. W Normie zdefiniowano operator specyfikacji (patrz ISO 17450-2) używany do utworzenia bazy lub systemu baz. Operator weryfikacji (patrz ISO 17450-2) może przyjmować różną postać (fizycznie lub matematycznie) i nie jest przedmiotem niniejszej Normy Międzynarodowej. UWAGA Szczegółowe reguły dotyczące baz dla wymagań maksimum i minimum materiału są podane w ISO 2692

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 5459:2011/Ap1:2013-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5459:2011 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie geometryczne -- Bazy i układy baz
Data publikacji 23-11-2011
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 5459:2011 [IDT], ISO 5459:2011 [IDT]
ICS 01.100.20, 17.040.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 5459:2011/Ap1:2013-11E