PN-EN ISO 5436-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5436-2:2003 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Wzorce -- Część 2: Wzorce programowe

Zakres

Określono charakterystyki wzorców materialnych wykorzystywanych jako wzorce (etalony) do wzorcowania charakterystyk metrologicznych przyrządów stykowych do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni metodą profilową, według ISO 3274. Zdefiniowano format pliku wzorca oprogramowania F1

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5436-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Wzorce -- Część 2: Wzorce programowe
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 17-10-2003
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza ISO 5436-2:2001 [IDT], EN ISO 5436-2:2001 [IDT]
ICS 17.040.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5436-2:2003 - wersja polska