PN-EN ISO 5359:2015-01/A1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Zespoły węży niskociśnieniowych do gazów medycznych

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące zespołów węży niskociśnieniowych przeznaczonych do użytku z następującymi gazami medycznymi: tlen, podtlenek azotu, powietrze medyczne, hel, dwutlenek węgla, ksenon, określone mieszaniny wyżej wymienionych gazów, powietrze wzbogacone tlenem, powietrze do napędu narzędzi chirurgicznych, azot do napędu narzędzi chirurgicznych, oraz do stosowania z próżnią.
1.2 Norma ma zastosowanie do zespołów węży działających pod ciśnieniem do 1 400 kPa dla systemów próżni i pod ciśnieniem nie większym niż 60 kPa ciśnienia absolutnego.
1.3 W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono wymiarów i umiejscowienia dla poszczególnych gazów złączy wlotowych i wylotowych dla tych zespołów węży.
UWAGA 1 Specyfikacje wymiarów i umiejscowienia łącznika układu bezpieczeństwa kodowanego średnicą (DISS) są podane w CGA V-5.
UWAGA 2 Specyfikacje wymiarów i umiejscowienia „sleeve indexed system” (SIS) są podane w AS 2896.
UWAGA 3 Wymiary i umiejscowienie łączników niezamiennych gwintowanych (NIST) są określone w ISO 18082.
UWAGA 4 Punkty poboru zaprojektowane do szybkozłączki są określone w ISO 9170-1.
1.4 W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono wymagań dla współosiowych węży używanych do dostarczania i usuwania powietrza do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych.
1.5 W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono zakresu stosowania zespołów węży.
UWAGA Aspekty środowiskowe zostały rozpatrzone w Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5359:2015-01/A1:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do anestezji i oddychania -- Zespoły węży niskociśnieniowych do gazów medycznych
Data publikacji 12-02-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN ISO 5359:2014/A1:2017 [IDT], ISO 5359:2014/Amd 1:2017 [IDT]
ICS 11.040.10, 83.140.40