PN-EN ISO 52022-1:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem

Zakres

W niniejszym dokumencie określono uproszczoną metodę opartą na charakterystykach cieplnych, słonecznych i świetlnych oszklenia oraz charakterystykach słonecznych i świetlnych urządzenia ochrony przeciwsłonecznej, w celu oszacowania całkowitego przenikania energii słonecznej, bezpośredniego przenikania energii i przenikania światła urządzenia ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich typów urządzeń ochrony przeciwsłonecznej równoległych do oszklenia, takich jak żaluzje, rolety weneckie lub rolety. Urządzenie ochrony przeciwsłonecznej może znajdować się wewnątrz, na zewnątrz lub pomiędzy pojedynczymi szybami w systemie podwójnego oszklenia. Ma zastosowanie, gdy całkowite przenikanie energii słonecznej przez oszklenie wynosi od 0,15 do 0,85. Zakłada się, że żaluzje weneckie lub żaluzje są wyregulowane w taki sposób, aby nie dochodziło do bezpośredniego penetrowania promieni słonecznych. Zakłada się, że w przypadku zewnętrznych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej i dla zintegrowanych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej przestrzeń między urządzeniami ochrony przeciwsłonecznej a oszkleniem jest niewentylowana, a w przypadku wewnętrznych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej przestrzeń ta jest wentylowana.
Otrzymane wartości g metody uproszczonej podane tutaj są przybliżone, a ich odchylenia od wartości dokładnych mieszczą się w zakresie od +0,10 do -0,02. Wyniki zwykle leżą po bezpiecznej stronie przy szacowaniu obciążenia chłodem. Wyniki nie są przeznaczone do obliczania korzystnych zysków nasłonecznienia lub kryteriów komfortu cieplnego.
Uproszczona metoda opiera się na normalnym padaniu promieniowania słonecznego i nie uwzględnia ani kątowej zależności czynników przenikania i odbicia, ani różnic w rozkładzie widmowym. Zaleca sie wzięcie tego pod uwagę przy stosowaniu metody.
Metodę uproszczoną można również zastosować do elementów nachylonych.
Niniejszy dokument może być stosowany, gdy czynnik przenikania promieniowania słonecznego i czynnik odbicia promieniowania słonecznego od urządzeń ochrony przeciwsłonecznej mieszczą się w następujących zakresach:
0 ≤ τe,B ≤ 0,5 oraz 0,1 ≤ ρe,B ≤ 0,8
W przypadku wartości czynnika odbicia i przenikania poza tymi zakresami stosuje się ISO 52022-3.
W przypadkach nieobjętych metodą podaną w niniejszym dokumencie dokładniejsze obliczenia, oparte na właściwościach optycznych (ogólnie danych spektralnych) szkła i urządzenia ochrony przeciwsłonecznej, można przeprowadzić zgodnie z ISO 52022-3.
UWAGA We Wprowadzeniu, w Tablicy 1, przedstawiono pozycję niniejszego dokumentu w obrębie zestawu norm EPB
w kontekście struktury modułowej określonej w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 52022-1:2017-10 - wersja polska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem
Data publikacji 07-11-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 52022-1:2017 [IDT], ISO 52022-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 - wersja polska, PN-EN 13363-1+A1:2010 - wersja polska
ICS 17.180.20, 91.120.10