PN-EN ISO 25178-73:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 73: Terminy i definicje wad powierzchni na wzorcach materialnych

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano klasy wad geometrycznych, które mogą występować na powierzchniach wzorców materialnych i próbek wzorcujących zgodnych z ISO 5436-1 i ISO 25178-70 oraz zdefiniowano terminy dotyczące sposobów reagowania na te wady.
Niniejszy dokument ma następujące zastosowanie:
a) pomagać klientom i użytkownikom wzorców materialnych dotyczących metrologii powierzchni w określaniu ich cech nominalnych (idealnych właściwości geometrycznych) w przypadku ich nabycia od producentów i dostawców;
b) umożliwić użytkownikom wzorców materialnych formułowanie własnych reguł i zasad reagowania na występowanie wad w taki sposób, aby zminimalizować niepewność własnych pomiarów;
UWAGA Takie zasady są wymagane w ISO/IEC 17025:2017, na przykład 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.3.1 i 7.8.5 c) oraz d).
c) umożliwić laboratoriom przeprowadzającym wzorcowanie i ich klientom uzgodnienie wspólnej polityki dotyczącej sposobów postępowania z wadami na wzorcu materialnym, który został wysłany do wzorcowania;
d) przekazywać użytkownikom wzorców materialnych wiedzę o różnej randze i znaczeniu różnych rodzajów wad;
e) do innych norm GPS, które odnoszą się do problemu wyboru miejsc pomiarowych lub wyboru obszarów do pomiaru lub czego unikać w pomiarach.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 25178-73:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 73: Terminy i definicje wad powierzchni na wzorcach materialnych
Data publikacji 19-07-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza EN ISO 25178-73:2019 [IDT], ISO 25178-73:2019 [IDT]
ICS 01.040.17, 17.040.40