PN-EN ISO 4973:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Kontrola jakości podłoży hodowlanych i rozcieńczalników stosowanych w normach kosmetycznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące kontroli jakości mikrobiologicznych podłoży hodowlanych i rozcieńczalników w celu wykazania ich przydatności do wykrywania drobnoustrojów i zapewnienia niezawodności metod badań mikrobiologicznych opisanych w normach ISO z zakresu mikrobiologii kosmetyków.

W niniejszym dokumencie opisano głównie badania żyzności oraz kontrolę mikrobiologiczną, ma on zastosowanie zarówno do gotowych podłoży hodowlanych jak i tych przygotowywanych z form odwodnionych oraz sporządzanych ze składników podstawowych w laboratorium użytkownika.

Inne metody mogą zostać wykorzystane pod warunkiem wykazania ich równoważności

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4973:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Kontrola jakości podłoży hodowlanych i rozcieńczalników stosowanych w normach kosmetycznych
Data publikacji 11-04-2024
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 334, Produktów Kosmetycznych
Wprowadza EN ISO 4973:2023 [IDT], ISO 4973:2023 [IDT]
ICS 07.100.40