PN-EN ISO 4527:2005 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Powłoki metalowe -- Powłoki autokatalityczne (bezprądowe) ze stopu nikiel-fosfor -- Wymagania techniczne i metody badań

Zakres

Określono wymagania i metody badań dotyczące powłok autokatalitycznych ze stopu nikiel-fosfor, nakładanych z wodnego roztworu na podłoża metalowe. Podano informacje dostarczane wytwórcy powłoki, oznaczenie metalu podłoża, metalu podpowłok i wymagania dotyczące obróbki cieplnej i pobierania próbek. Opisano (w załącznikach A, B, C i D) obróbkę cieplną w celu poprawy przyczepności i zwiększenia twardości, metody badań grubości, wskazówki dotyczące grubości, składu i zastosowania autokatalitycznych powłok nikiel-fosfor oraz metody analizy chemicznej autokatalitycznych powłok niklowych do oznaczania zawartości fosforu

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4527:2005 - wersja polska
Tytuł Powłoki metalowe -- Powłoki autokatalityczne (bezprądowe) ze stopu nikiel-fosfor -- Wymagania techniczne i metody badań
Data publikacji 18-01-2005
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 4527:2003 [IDT], ISO 4527:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4527:2004 - wersja angielska
ICS 25.220.40