PN-EN ISO 4254-8:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Rozsiewacze nawozów stałych

Zakres

W niniejszym dokumencie, przeznaczonym do stosowania razem z ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i środki ich weryfikacji w odniesieniu do projektu i budowy zawieszanych, półzawieszanych, przyczepianych lub samobieżnych rozsiewaczy nawozów do stosowania nawozów stałych w rolnictwie, które mają być używane wyłącznie przez jednego operatora, np. szerokopasmowych rozsiewaczy nawozów stałych, tarczowych rozsiewaczy nawozów stałych, rozsiewaczy z rurą oscylacyjną i rozsiewaczy pasowych, jak również rozsiewaczy nawozów stałych, napędzanych przez silnik wspomagający. Dodatkowo określono rodzaj informacji o zasadach bezpiecznej pracy (łącznie z informacjami o ryzykach resztkowych), które powinien dostarczyć producent.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących (wymienionych w Załączniku A), sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych, dotyczących rozsiewaczy nawozów stałych, podczas ich użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4), z wyjątkiem zagrożeń wynikających z:
— niewłaściwego oświetlenia obszaru pracy;
— niewłaściwej widoczności z miejsca kierowcy/operatora;
— niewłaściwego siedzenia;
— funkcji jazdy (napęd, hamowanie itd.);
— wywrócenia maszyny;
— sprzętu do załadunku nawozu do maszyny;
— silnika wspomagającego;
— ruchomych części przeniesienia napędu, z wyjątkiem wymagań wytrzymałościowych dla osłon.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania ani do obsługi lub napraw przeprowadzanych przez profesjonalny personel serwisowy, ani do zagrożeń środowiskowych (z wyjątkiem hałasu).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do następujących maszyn:
— kombinowanych siewników nawozowo-nasiennych, które tworzą rowek w glebie i umieszczają nawóz w rowku nawozowym,
— maszyn do rozsiewania pestycydów granulowanych;
— rozsiewaczy prowadzonych przez operatora idącego;
— rozsiewaczy plecakowych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do rozsiewaczy nawozów stałych, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji.
Gdy wymagania niniejszego dokumentu różnią się od wymagań, które podano w ISO 4254-1, wymagania niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo przed wymaganiami ISO 4254-1, w odniesieniu do maszyn, które zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4254-8:2018-08 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Rozsiewacze nawozów stałych
Data publikacji 01-10-2021
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 4254-8:2018 [IDT], ISO 4254-8:2018 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 14017+A2:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.25