PN-EN 62841-1:2015-11 - wersja polska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy zagadnień bezpieczeństwa narzędzi o napędzie elektrycznym lub magnetycznym:
– ręcznych (IEC 62841-2)
– przenośnych (IEC 62841-3)
– do trawników oraz innych ogrodniczych
(IEC 62841-4).
Powyżej wymienione kategorie są odtąd nazywane jako „narzędzia” lub „maszyny”.
W przypadku narzędzi jednofazowych prądu przemiennego lub stałego napięcie znamionowe jest nie większe niż 250 V, a w przypadku narzędzi trójfazowych prądu przemiennego niż 480 V. Maksymalna moc znamionowa pobierana jest nie większa niż 3700 W.
Ograniczenia dotyczące zastosowania niniejszej normy w odniesieniu do narzędzi akumulatorowych podane są w K.1 i L.1.
Norma dotyczy niebezpieczeństw związanych z narzędziami, z którymi spotykają się użytkownicy w czasie normalnego użytkowania i przewidywanego nieuzasadnionego nieprawidłowego użycia narzędzi.
Narzędzia z elementami grzejnymi elektrycznymi wchodzą w zakres normy. Wymagania dotyczące elementów grzejnych są podane w odpowiednich częściach IEC 60335.
Wymagania dotyczące silników nieodseparowanych od zasilania i mające izolację podstawową nie zaprojektowaną na napięcie znamionowe narzędzi są podane w Załączniku B.
Wymagania dotyczące narzędzi o napędzie elektrycznym lub magnetycznym zasilane z ładowalnych akumulatorów oraz zestawów akumulatorów do takich narzędzi są podane w Załączniku K.
Wymagania dotyczące tego typu narzędzi, które także pracują i/lub są ładowane bezpośrednio z sieci lub z nieodseparowanego źródła są podane w Załączniku L.
Ręczne narzędzia elektryczne, które mogą być montowane na podporze lub stanowisku roboczym używane jako narzędzie umocowane bez przeróbek samego narzędzia są w zakresie normy i taka kombinacja narzędzia ręcznego i podpory jest rozpatrywana jako narzędzie przenośne i stąd obejmowane przez odpowiednią Część 3.
Normy nie stosuje się do:
– narzędzi przeznaczonych do użycia w obecności atmosfery wybuchowej (kurz, para, gaz)
– narzędzi używanych do przygotowania i przetwarzania żywności
– narzędzi do zastosowań medycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62841-1:2015-11/AC:2016-01P

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Norma PN-EN 62841-1:2015-11 zastępuje częściowo normę PN-EN 60335-1:2012 w zakresie narzędzi do trawników i innych narzędzi ogrodniczych
Numer PN-EN 62841-1:2015-11 - wersja polska
Tytuł Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 18-11-2020
Liczba stron 182
Grupa cenowa XD
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 62841-1:2015 [IDT], IEC 62841-1:2014/COR1:2014 [MOD], IEC 62841-1:2014 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 60745-1:2009 - wersja angielska, PN-EN 61029-1:2009 - wersja angielska, PN-EN 61029-1:2009/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 60745-1:2009/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 60745-1:2009/A11:2011 - wersja angielska, PN-EN 61029-1:2009/A11:2011 - wersja angielska
ICS 25.140.20, 65.060.70, 65.060.80