PN-EN 62841-1:2015-11/A11:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmodyfikowano stronicę tytułową
Zmodyfikowano Przedmowę Europejską
Zastąpiono Rozdział 2, "Powołania normatywne"
Zmodyfikowano Rozdział 3, "Terminy i definicje"
Zmodyfikowano Rozdział 8, "Znakowanie i instrukcje"
Rozszerzono Rozdział 21, "Konstrukcja"
Zmodyfikowano Rozdział 24, "Przyłączenie do zasilania oraz giętkie przewody zewnętrzne"
Zmodyfikowano Załącznik I, "Pomiar emisji hałasu i drgań"
Zastąpiono Załącznik ZA, "Powołania normatywne na publikacje międzynarodowe i odpowiadające im publikacje europejskie"
Dodano Załącznik ZB, “ Wymagania dotyczące trwałości etykiet samoprzylepnych”
Zastąpiono Załącznik ZZ, "Powiązanie z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2006/42/WE"
Zmodyfikowano Bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62841-1:2015-11/A11:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 08-02-2023
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 62841-1:2015/A11:2022 [IDT]
ICS 25.140.20, 65.060.70, 65.060.80