PN-EN ISO 4254-11:2012 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Prasy zbierające

Zakres

W niniejszej części ISO 4254, stosowanej razem z ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy samobieżnych i przyczepianych pras zbierających, włącznie z prasami połączonymi z owijarkami, niezależnie od kształtu i wielkości formowanych bel. Opisuje ona metody eliminacji lub redukcji zagrożeń powstających podczas użytkowania przez jedną osobę (operatora) zgodnego z przeznaczeniem oraz przewidywalnego innego użycia, podczas normalnej pracy i obsługi. Dodatkowo w normie określono informacje na temat zasad bezpiecznej pracy, jakie powinien dostarczyć producent. Jeżeli wymagania niniejszej części normy ISO 4254 różnią się od podanych w ISO 4254-1, wymagania niniejszej części ISO 4254 mają pierwszeństwo przed wymaganiami ISO 4254-1, dla maszyn skonstruowanych i zbudowanych zgodnie z wymaganiami tej części ISO 4254. Niniejsza część ISO 4254, traktowana łącznie z ISO 4254-1, dotyczy istotnych zagrożeń (wymienionych w Tablicy 1), sytuacji zagrożeń oraz zdarzeń niebezpiecznych, charakterystycznych dla samobieżnych i przyczepianych pras zbierających, włącznie z prasami połączonymi z owijarkami, podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz innego użycia maszyny, które jest rozpoznane i przewidziane przez producenta (patrz Rozdział 4). Niniejsza część ISO 4254 nie ma zastosowania do prowadzonych przez operatora pieszego pras zwijających, zagrożeń środowiskowych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, drgań i zagrożeń związanych z ruchomymi częściami przeniesienia napędu. Nie ma zastosowania również do zagrożeń podczas konserwacji i napraw prowadzonych przez pracowników profesjonalnego serwisu. UWAGA Wymagania szczegółowe dotyczące ruchu po drogach publicznych nie są objęte niniejszą częścią ISO 4254. Niniejsza część ISO 4254 nie ma zastosowania do maszyn, które wyprodukowano przed datą jej opublikowania

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4254-11:2012 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Prasy zbierające
Data publikacji 26-03-2012
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 4254-11:2010 [IDT], ISO 4254-11:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 4254-11:2011 - wersja angielska
ICS 65.060.50
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4254-11:2012/A1:2020-08E