PN-EN ISO 4254-1:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części ISO 4254 określono wymagania bezpieczeństwa i środki ich weryfikacji w odniesieniu do konstrukcji i budowy maszyn samobieżnych z operatorem jadącym, zawieszanych, półzawieszanych i przyczepianych, używanych w rolnictwie, w celu ochrony przed zagrożeniami, które są typowe dla większości tych maszyn. Dodatkowo określono w niej rodzaj informacji na temat zasad bezpiecznej pracy, łącznie z informacjami o ryzyku resztkowym, jakie powinien dostarczyć producent.
Niniejszy dokument dotyczy zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożeń oraz zdarzeń niebezpiecznych, wymienionych w Załączniku A, istotnych dla tych maszyn rolniczych, gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach użytkowania nieprawidłowego dającego się przewidzieć przez producenta, podczas normalnej pracy i obsługi.
Niniejsza część ISO 4254 nie ma zastosowania do:
- ciągników rolniczych i leśnych,
- samolotów i pojazdów na poduszce powietrznej używanych w rolnictwie,
- sprzętu do trawników i ogrodów,
- specjalnych zespołów lub funkcji maszyny (np. narzędzia robocze i/lub procesy).
Niniejsza część ISO 4254 nie ma zastosowania do zagrożeń związanych z obsługą okresową, przezbrajaniem maszyny i naprawami przewidzianymi do przeprowadzania przez fachowy personel serwisowy, zagrożeń środowiskowych, bezpieczeństwa na drogach (np. kierowanie, hamowanie) lub wału przegubowo-teleskopowego (WOM); nie ma również zastosowania do osłon ruchomych elementów przeniesienia napędu, z wyjątkiem wymagań wytrzymałościowych dla osłon i barier.
Niniejsza część ISO 4254 nie ma zastosowania do maszyn wyprodukowanych przed datą jej opublikowania.
Niekoniecznie wszystkie zagrożenia omówione w niniejszej części ISO 4254 występują w konkretnej maszynie. Producent powinien przeprowadzić ocenę ryzyka, żeby określić zagrożenia, które mają zastosowanie i jakie zagrożenia uwzględnić dodatkowo w stosunku do zagrożeń omówionych w niniejszej części lub w odpowiedniej części dotyczącej konkretnej maszyny. Wymagania części ISO 4254 dotyczącej konkretnej maszyny mają pierwszeństwo przed wymaganiami niniejszej części.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4254-1:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-02-2016
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 4254-1:2015 [IDT], ISO 4254-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 4254-1:2013-08 - wersja angielska, PN-EN ISO 4254-1:2013-08 - wersja polska
ICS 65.060.01