PN-EN ISO 4126-6:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 6: Zastosowanie, dobór i instalowanie urządzeń zabezpieczających z płytką bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne dotyczące zastosowania, doboru i instalowania urządzeń zabezpieczających z płytką bezpieczeństwa, stosowanych do zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych przed nadmiernym ciśnieniem i/lub nadmiernym podciśnieniem.

W Załączniku A podano wykaz informacji, które powinny być dostarczone producentowi przez zamawiającego.

W Załączniku B podano wytyczne dotyczące okresu wymiany płytki bezpieczeństwa.

W Załączniku C podano wytyczne dotyczące określania przepustowości, dla płynów jednofazowych, w instalacji do zrzutu ciśnienia, która zawiera urządzenie zabezpieczające z płytką bezpieczeństwa.

Załącznik D stanowi nieobowiązkową procedurę dotyczącą ustalania oporu przepływu zespołu z rozerwaną płytką bezpieczeństwa.

Załącznik E stanowi nieobowiązkową procedurę dotyczącą badań typu urządzeń zabezpieczających z płytką bezpieczeństwa.

W Załączniku F podano typowe charakterystyki użytkowe dla różnych typów urządzeń zabezpieczających z płytką bezpieczeństwa.

Wymagania dotyczące wytwarzania, kontroli, badań, znakowania, certyfikacji i pakowania urządzeń zabezpieczających z płytką bezpieczeństwa podano w ISO 4126-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4126-6:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 6: Zastosowanie, dobór i instalowanie urządzeń zabezpieczających z płytką bezpieczeństwa
Data publikacji 20-10-2014
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN ISO 4126-6:2014 [IDT], ISO 4126-6:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4126-6:2005 - wersja angielska, PN-EN ISO 4126-6:2005 - wersja niemiecka
ICS 13.240