PN-EN ISO 4126-7:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 7: Dane wspólne

Zakres

W niniejszej części ISO 4126 określono wymagania dotyczące zaworów bezpieczeństwa. Zawiera ona informacje, które są wspólne dla ISO 4126 1 do ISO 4126 6, w celu uniknięcia zbędnych powtórzeń.
Ciecze podlegające odparowaniu zrzutowemu lub mieszaniny dwufazowe, patrz ISO 4126-10.
Ostrzega się użytkownika, że nie zalecane jest stosowanie równania gazu doskonałego podanego w 6.3, gdy temperatura zrzutowa jest wyższa niż 90 % temperatury krytycznej i ciśnienie zrzutowe jest wyższe niż 50 % ciśnienia krytycznego. Dodatkowo, kondensacja nie jest brana pod uwagę. Jeśli występuje kondensacja, nie zaleca się stosowania metody podanej w 6.3.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4126-7:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 7: Dane wspólne
Data publikacji 17-12-2013
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN ISO 4126-7:2013 [IDT], ISO 4126-7:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN ISO 4126-7:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 4126-7:2007/AC:2009 - wersja polska
ICS 13.240
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4126-7:2013-12/A1:2016-09E