PN-EN ISO 4126-3:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4126-3:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia -- Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa

Zakres

Określono wymagania dotyczące kombinacji zaworu bezpieczeństwa lub CSPRS (sterowanego układu bezpieczeństwa do zrzutu ciśnienia) i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa, w której urządzenie zabezpieczające znajduje się przed armaturą zabezpieczającą w odległości nie większej niż pięciokrotna średnica rurociągu, uwzględniając wymagania konstrukcyjne, instalowanie, wymagania funkcjonalne, znakowanie, pakowanie. Podano 21 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4126-3:2006 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia -- Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa
Data publikacji 15-07-2006
Data wycofania 15-02-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN ISO 4126-3:2006 [IDT], ISO 4126-3:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
ICS 13.240
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4126-3:2021-02 - wersja angielska