PN-EN ISO 3915:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Tworzywa sztuczne -- Pomiar rezystywności przewodzących tworzyw sztucznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące badań laboratoryjnych rezystywności odpowiednio przygotowanych próbek z tworzyw sztucznych, które uzyskały właściwości przewodzenia w wyniku wprowadzenia do nich przewodzących wypełniaczy lub odpowiedniej modyfikacji struktury. Metoda jest odpowiednia dla materiałów o rezystywności mniejszej niż 10 do potęgi 6 Ω⋅cm (10 do potęgi 4 Ω⋅m). Wynik nie jest ściśle rezystywnością objętościową, z powodu przewodzenia powierzchniowego, ale na ogół skutki tego ostatniego są pomijalne.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3915:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Pomiar rezystywności przewodzących tworzyw sztucznych
Data publikacji 08-09-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 3915:2022 [IDT], ISO 3915:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3915:2002 - wersja polska
ICS 83.080.01