PN-EN ISO 3679:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu -- Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono procedury badania temperatury zapłonu, w przedziale temperatur od – 30 °C do 300 °C, dla farb, w tym farb wodorozcieńczalnych, lakierów, spoiw do farb i lakierów, klejów, rozpuszczalników, przetworów naftowych i produktów podobnych. Procedury te wykorzystuje się
w celu oznaczania, czy w określonej temperaturze wystąpi lub nie wystąpi zapłon (zapłon brak zapłonu Procedura A) albo do oznaczania temperatury zapłonu próbki (Procedura B). W przypadku zastosowania detektora zapłonu (A.1.6) niniejsza Norma Międzynarodowa jest również odpowiednia do oznaczania temperatury zapłonu estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3679:2015-04 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu oraz temperatury zapłonu -- Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym
Data publikacji 06-09-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza EN ISO 3679:2015 [IDT], ISO 3679:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3679:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 3680:2008 - wersja polska
ICS 75.080, 87.040