PN-EN ISO 3104:2021-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3104:2024-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę A, w której stosuje się manualne lepkościomierze szklane, oraz procedurę B, w której stosuje się lepkościomierze z kapilarą szklaną w automatycznym zestawie; obie procedury służą do oznaczania lepkości kinematycznej ν ciekłych przetworów naftowych, zarówno przezroczystych, jak i nieprzezroczystych, przez pomiar czasu przepływu określonej objętości cieczy pod wpływem sił grawitacji przez wzorcowany lepkościomierz z kapilarą szklaną. Lepkość dynamiczną η uzyskuje się przez pomnożenie określonej lepkości kinematycznej przez gęstość ρ cieczy. Zakres lepkości kinematycznych objęty niniejszą metodą badania wynosi od 0,2 mm2/s do 300 000 mm2/s w zakresie wartości temperatury od –20 °C do +150 °C.
UWAGA Wynik uzyskany zgodnie z niniejszym dokumentem zależy od zachowania się próbki i odnosi się do cieczy,
w przypadku których przede wszystkim naprężenie ścinające i prędkości ścinania są proporcjonalne (newtonowskie zachowanie przepływu). Jeżeli jednak lepkość zmienia się znacząco wraz z szybkością ścinania, wyniki otrzymane za pomocą lepkościomierzy o różnych średnicach kapilar mogą się różnić. Uwzględniono sposób postępowania i wartości precyzji dla pozostałościowych olejów opałowych, które w niektórych warunkach wykazują nienewtonowskie zachowanie przepływu.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-05-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN ISO 3104:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej
Data publikacji 08-03-2021
Data wycofania 26-01-2024
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 3104:2020 [IDT], ISO 3104:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3104:2004 - wersja polska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3104:2024-01 - wersja angielska