PN-EN ISO 29001:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy zarządzania jakością właściwe dla sektora -- Wymagania dla wyrobu i organizacji wykonujących usługi

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:
a) pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych, i
b) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.
Wszystkie wymagania podane w niniejszej Normie Międzynarodowej są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub dostarczane wyroby i usługi.
UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej terminy „wyrób” lub „usługa” stosuje się tylko do wyrobów i usług przeznaczonych dla klienta lub wymaganych przez niego.
UWAGA 2 Wymagania obligatoryjne i regulacyjne mogą być określone jako wymagania prawne.
W niniejszym dokumencie zdefiniowano wymagania systemu zarządzania jakością dla organizacji dostarczających wyroby i usługi dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i gazowniczego.
Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie ISO 9001:2015. Dodatkowe wymagania i wytyczne do ISO 9001:2015 zostały opracowane w celu zarządzania ryzykiem i możliwościami łańcucha dostaw związanymi z przemysłem naftowym, petrochemicznym i gazowniczym oraz w celu zapewnienia ram dla dostosowania wymagań do uzupełniających standardów stosowanych w tych branżach.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 29001:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy zarządzania jakością właściwe dla sektora -- Wymagania dla wyrobu i organizacji wykonujących usługi
Data publikacji 05-11-2020
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 29001:2020 [IDT], ISO 29001:2020 [IDT]
ICS 75.020, 03.100.70