PN-EN ISO 2719:2003 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2719:2007 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Oznaczanie temperatury zapłonu -- Pomiar metodą zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa

Zakres

Podano dwie metody z użyciem aparatu tygla zamkniętego Penskyego-Martensa oznaczania temperatury zapłonu cieczy palnych, cieczy z zawiesiną ciała stałego, olejów smarowych, cieczy mających tendencję do tworzenia błonki powierzchniowej w warunkach badawczych i innych cieczy. Określono definicję temperatury zapłonu, podano zakres i zasadę metod, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczenia, obliczanie i przedstawienie wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2719:2003 - wersja niemiecka
Tytuł Oznaczanie temperatury zapłonu -- Pomiar metodą zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 26-01-2007
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 2719:2002 [IDT], ISO 2719:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 22719:1999 - wersja polska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2719:2007 - wersja polska