PN-EN ISO 2639:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 18203:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Stale -- Określanie i sprawdzanie grubości warstw nawęglonych i zahartowanych

Zakres

Zdefiniowano grubość utwardzonej warstwy dyfuzyjnej oraz podano metody jej określania na stalach. Stosuje się do warstw nawęglanych i węgloazotowanych części poddanych obróbce cieplnej mających, w odległości od powierzchni równej trzykrotnej grubości warstwy utwardzonej, twardość niższą niż 450 HV1

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2639:2005 - wersja polska
Tytuł Stale -- Określanie i sprawdzanie grubości warstw nawęglonych i zahartowanych
Data publikacji 25-04-2005
Data wycofania 02-09-2022
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 262, Obróbki Cieplnej Metali
Wprowadza EN ISO 2639:2002 [IDT], ISO 2639:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2639:2003 - wersja angielska
ICS 77.040.99
Zastąpiona przez PN-EN ISO 18203:2022-09 - wersja angielska