PN-EN ISO 24134:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Wózki jezdniowe -- Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa dla elementów i układów sterowania następującymi funkcjami automatycznymi w wózkach jezdniowych:
– sterowanie (z wyłączeniem bezpośredniego prowadzenia mechanicznego);
– jazda;
– czynności podnoszenia i opuszczania;
– manipulacje ładunkami, np. obrót, wysięg, obracanie, pochylanie, zaciskanie;
– kombinacja i/lub sekwencja powyższych ruchów.
UWAGA Układ sterowania co do zasady jest częścią wózka, ale może zawierać elementy nienależące do wózka, np. środki automatycznego sterowania.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z jedną lub kilkoma odpowiednimi częściami ISO 3691.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy i nie zawiera wymagań dotyczących:
– elementów bezpieczeństwa (np. urządzenia do ograniczania wysokości, ograniczanie prędkości) działających niezależnie od kontroli operatora;
– eksploatacji w trudnych warunkach (np. ekstremalne klimaty, zastosowań w chłodnictwie, silne pola magnetyczne);
– działania w środowiskach podlegających specjalnym przepisom (np. w przestrzeniach zagrożonych wybuchem);
– kompatybilności elektromagnetycznej;
– przewozu pasażerów;
– przemieszczania ładunków, których charakter może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. stopione metale, kwasy/zasady, materiały radioaktywne).
Ograniczenia w zakresie odpowiednich części ISO 3691 mają również zastosowanie do niniejszej Normy Międzynarodowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 24134:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe -- Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach
Data publikacji 07-11-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN ISO 24134:2018 [IDT], ISO 24134:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1526+A1:2010 - wersja polska
ICS 53.060