PN-EN ISO 22065:2019-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22065:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Gazy i pary -- Wymagania dotyczace oceny procedur pomiaru za pomocą próbników połączonych z pompką

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania i metody badań w celu oceny próbników stosowanych w połączeniu z pompkami do pobierania próbek powietrza w określonych warunkach laboratoryjnych oraz procedur z wykorzystaniem tych próbników do oznaczania stężeń gazów i par w powietrzu na stanowiskach pracy. Wymagania niniejszego dokumentu adresowane są do twórców metod i/oraz producentów.
UWAGA1 Zamiarem niniejszego dokumentu jest aby wykonawca mógł być prywatnym podmiotem handlowym lub niekomercyjnym.
UWAGA 2 Do pobierania próbek związków półlotnych, które mogą występować jako mieszanina par i cząstek unoszących się w powietrzu środowiska pracy, ma zastosowanie EN 13936.
Niniejszy dokument odnosi się do próbników połączonych z pompką i procedur pomiaru z wykorzystaniem tych próbników, w których pobieranie próbek i analiza przeprowadzane są w oddzielnych etapach.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
— próbników z pompką, które są używane do bezpośredniego odczytu stężeń, na przykład rurki wskaźnikowe;
— próbników, których działanie polega na sorpcji substancji w cieczy, a następnie analizie tak uzyskanego roztworu (np. płuczki).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22065:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Gazy i pary -- Wymagania dotyczace oceny procedur pomiaru za pomocą próbników połączonych z pompką
Data publikacji 28-08-2019
Data wycofania 11-05-2021
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 22065:2019 [IDT], ISO 22065:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1076:2010 - wersja angielska
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22065:2021-05 - wersja angielska