PN-EN ISO 21809-2:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 21809-2:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych lub podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 2: Nakładane termicznie powłoki epoksydowe

Zakres

W niniejszej części ISO 21809 podano wymagania dotyczące sprawdzania pod kątem zgodności z normą, użytkowania, badania i obchodzenia się z materiałami przeznaczonymi do nakładania metodą spajania termicznego jednowarstwowej powłoki epoksydowej (FBE) na zewnętrzne powierzchnie nie izolowanych rur stalowych używanych w rurociągach systemów przesyłowych w przemyśle naftowym i gazowniczym w celu ich ochrony przez korozją zgodnie z wymaganiami ISO 13623. Niniejszą częścią ISO 21809 nie objęto powłok wysokotemperaturowych o temperaturze zeszklenia większej niż 120 C lub materiałów podkładowych FBE dla trój lub wielowarstwowych powłok polietylenowych lub polipropylenowych. UWAGA Rury z powłokami spełniającymi wymagania niniejszej części ISO 21809 uważane są za przystosowane do wprowadzenia dodatkowej ochrony katodowej

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21809-2:2012 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych lub podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 2: Nakładane termicznie powłoki epoksydowe
Data publikacji 03-10-2012
Data wycofania 02-02-2015
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 21809-2:2007 [IDT], ISO 21809-2:2007 [IDT], EN ISO 21809-2:2007/AC:2009 [IDT], ISO 21809-2:2007/Cor 1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 21809-2:2008 - wersja angielska, PN-EN ISO 21809-2:2008/AC:2009 - wersja angielska
ICS 75.200
Zastąpiona przez PN-EN ISO 21809-2:2015-02 - wersja angielska