PN-EN ISO 21587-2:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 21587-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych glinokrzemianowych (alternatywa dla metody rentgenowskiej analizy fluoroscencyjnej) -- Część 2: Analiza chemiczna drogą mokrą

Zakres

Opisano tradycyjne ("mokre") metody analizy chemicznej glinokrzemianowych wyrobów ogniotrwałych i surowców. Określono metody oznaczania: krzemionki (SiO2), tlenku glinu (Al2O3), tlenku żelaza (III), tlenku tytanu (TiO2), tlenku manganu (MnO), tlenku wapnia (CaO), tlenku magnesu (MgO), tlenku sodu (Na2O), tlenku potasu (K2O), tlenku chromu (Cr2O3), tlenku cyrkonu (ZrO2), tlenku fosforu (P2O5)

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21587-2:2007 - wersja angielska
Tytuł Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych glinokrzemianowych (alternatywa dla metody rentgenowskiej analizy fluoroscencyjnej) -- Część 2: Analiza chemiczna drogą mokrą
Data publikacji 22-10-2007
Data wycofania 15-12-2010
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN ISO 21587-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 955-2:1998 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 21587-2:2010 - wersja polska