PN-EN 955-2:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 21587-1:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 21587-2:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych -- Wyroby zawierające głównie krzemionkę i/lub tlenek glinu (metoda mokra)

Zakres

Określono metody oznaczania krzemionki oraz tlenków glinu, żelaza, tytanu, manganu, fosforu, wapnia, magnezu, sodu, potasu i litu, a także straty przy prażeniu materiałów ogniotrwałych krzemionkowych, glinokrzemianowych i wysokoglinowych. Opisano metodę bezpośredniego oznaczania tlenku glinu w skałach krzemionkowych i ogniotrwałych wyrobach krzemionkowych bez wykonywania pełnej analizy. W załączniku opisano wymagane kalibrowanie przyrządów zastosowanych w oznaczaniu. Podano przyjęte w mniejszym arkuszu definicje materiału krzemionkowego, glinokrzemianowego i wysokoglinowego

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 955-2:1998P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 955-2:1998 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych -- Wyroby zawierające głównie krzemionkę i/lub tlenek glinu (metoda mokra)
Data publikacji 12-11-1998
Data wycofania 22-10-2007
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 955-2:1995 [IDT]
Zastępuje PN-H-04154-01:1985 - wersja polska, PN-H-04154-08:1985 - wersja polska, PN-H-04154-02:1985 - wersja polska, PN-H-04154-07:1985 - wersja polska, PN-H-04154-03:1985 - wersja polska, PN-H-04154-04:1985 - wersja polska, PN-H-04154-05:1985 - wersja polska, PN-H-04154-06:1985 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 21587-2:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 21587-1:2007 - wersja angielska