PN-EN ISO 18218-2:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 2: Metoda pośrednia

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania alkilofenoli (nonylofenolu i oktylofenolu) oraz alkilofenoli oksyetylenowanych (nonylofenolu oksyetylenowanego i oktylofenolu oksyetylenowanego) w skórze i środkach pomocniczych. Analizy bazują na wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) lub chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS).
Analiza alkilofenolu oksyetylenowanego jest dokonywana przez rozszczepienie alkilofenolu oksyetylenowanego i pomiarze uwolnionego alkilofenolu.
UWAGA W ISO 18218-1 i niniejszym dokumencie używane są różne rozpuszczalniki do ekstrakcji etoksylowanych alkilofenoli ze skóry. W związku z tym oczekuje się, że te dwie metody analityczne dadzą podobne tendencje, ale niekoniecznie ten sam wynik bezwzględny dla etoksylowanego alkilofenolu zawartego w skórze.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18218-2:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 2: Metoda pośrednia
Data publikacji 03-10-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 18218-2:2019 [IDT], ISO 18218-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18218-2:2015-09 - wersja angielska
ICS 59.140.30