PN-EN ISO 18218-2:2015-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 18218-2:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 2: Metoda pośrednia

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania alkilofenoli (nonylofenolu i oktylofenolu) oraz alkilofenoli oksyetylenowanych (nonylofenolu oksyetylenowanego i oktylofenolu oksyetylenowanego) w skórze i środkach pomocniczych. Analizy bazują na wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) lub chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS).
Analiza alkilofenolu oksyetylenowanego jest dokonywana przez rozszczepienie alkilofenolu oksyetylenowanego i pomiarze uwolnionego alkilofenolu.
UWAGA W ISO 18218-1 i niniejszej części ISO 18218 używane są różne rozpuszczalniki do ekstrakcji etoksylowanych alkilofenoli ze skóry. W związku z tym oczekuje się, że te dwie metody analityczne dadzą podobne tendencje, ale niekoniecznie ten sam wynik bezwzględny dla etoksylowanego alkilofenolu zawartego w skórze.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18218-2:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 2: Metoda pośrednia
Data publikacji 14-09-2015
Data wycofania 03-10-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 18218-2:2015 [IDT], ISO 18218-2:2015 [IDT]
ICS 59.140.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 18218-2:2019-10 - wersja angielska