PN-EN ISO 17824:2014-11 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wgłębne odwiertów -- Filtry przeciwpiaskowe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania i wytyczne dla filtrów do kontroli zapiaszczenia stosowanych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Zawiera ona wymagania dotyczące konstrukcji, walidacji konstrukcji, oceny funkcjonalnej, wytwarzania, magazynowania i transportu. Wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej mają zastosowanie dla filtrów z nawojem drutowym, filtrów uprzednio wypełnionych i filtrów z siatką metalową, jak to niżej zdefiniowano.
Poza zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej pozostają:
— rozszerzalne filtry przeciwpiaskowe, lajnery szczelinowe lub rury wydobywcze i elementy dodatkowe, takie jak centralizatory lub czopy prowadnikowe;
— technologia filtra z bajpasem, urządzenia do kontroli dopływu, czujniki wgłębne i urządzenia do selektywnej izolacji, nawet gdy są one częściami filtra do kontroli zapiaszczenia;
— kryteria wydajności filtrowania, włączając w to metody badania i analizy wydajności zatrzymywania piasku;
połączenia końcowe rury podstawowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17824:2014-11 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wgłębne odwiertów -- Filtry przeciwpiaskowe
Data publikacji 04-05-2017
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 17824:2014 [IDT], ISO 17824:2009 [IDT]
ICS 75.180.10