PN-EN ISO 18218-1:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 1: Metoda bezpośrednia

Zakres

W niniejszej części ISO 18218 podano metodę przeznaczoną do oznaczania etoksylowanych alkilofenoli (etoksylowanego nonylofenolu [NPEOn z 1 ≤ n ≤ 16] i etoksylowanego oktylofenolu [OPEOn z 1 ≤ n ≤ 16]) w skórze. Ta metoda bezpośrednia jest szczególnie odpowiednia do sprawdzania większej liczby próbek skóry na obecność etoksylowanych alkilofenoli.
Metoda ta wymaga stosowania wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z potrójnym kwadrupolowym spektrometrem masowym (MSMS) do identyfikacji i określenia ilości etoksylowanych alkilofenoli.
UWAGA 1 W przemyśle skórzanym najczęściej stosowanym handlowym etoksylowanym alkilofenolem jest NPEO ze średnią 9 EO. Ma optymalną chmurę punktów w wodzie do typowej temperatury obróbki skóry od 40 °C do 55 °C.
UWAGA 2 W ISO 18218-1 i ISO 18218-2 używane są różne rozpuszczalniki do ekstrakcji etoksylowanych alkilofenoli ze skóry. W związku z tym oczekuje się, że te dwie metody analityczne dadzą podobne tendencje, ale niekoniecznie ten sam wynik bezwzględny dla etoksylowanego alkilofenolu zawartego w skórze.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18218-1:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 1: Metoda bezpośrednia
Data publikacji 14-09-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 18218-1:2015 [IDT], ISO 18218-1:2015 [IDT]
ICS 59.140.30