PN-EN ISO 17895:2006 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych substancji organicznych w farbach dyspersyjnych o niskiej zawartości VOC (VOC z pojemnika)

Zakres

Ustalono metodę chromatografii gazowej ilościowego oznaczania zawartości lotnych substancji organicznych (VOC) w warunkach normalnych, w farbach dyspersyjnych o niskiej zawartości VOC (VOC z pojemnika)

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17895:2006 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych substancji organicznych w farbach dyspersyjnych o niskiej zawartości VOC (VOC z pojemnika)
Data publikacji 14-09-2006
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 17895:2005 [IDT], ISO 17895:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17895:2005 - wersja angielska
ICS 87.040