PN-EN ISO 17781:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Metody badań kontroli jakości mikrostruktury stali nierdzewnej ferrytyczno/austenitycznej (duplex)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metody badań kontroli jakości i warunki badań dla określenia mikrostruktury w powiązaniu z odpowiednimi właściwościami w elementach ze stali nierdzewnych ferrytyczno/austenitycznych (duplex) dostarczanych w stanie przesyconym i ze spoinami fabrycznymi w stanie po spawaniu.
Niniejszy dokument uzupełnia odnośne normy wyrobów i wytwarzania pod względem metod badań niszczących łącznie z pobieraniem próbek do badań, warunków badań i kryteriów akceptacji badań w celu wykazania braku szkodliwych faz międzymetalicznych i wydzieleń w stalach nierdzewnych duplex. Dodatkowo w niniejszym dokument określono dokumentację badań i wyników badań przeprowadzanych przez laboratorium badawcze.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17781:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Metody badań kontroli jakości mikrostruktury stali nierdzewnej ferrytyczno/austenitycznej (duplex)
Data publikacji 19-10-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 17781:2017 [IDT], ISO 17781:2017 [IDT]
ICS 75.180.01, 77.140.20