PN-EN ISO 17824:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wgłębne odwiertów -- Filtry przeciwpiaskowe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania i wskazówki dotyczące filtrów do panowania nad piaszczeniem w przemyśle naftowym i gazowniczym. Uwzględniono także wymagania dotyczące projektowania, walidacji projektu, oceny funkcjonalności, wytwarzania, składowania i transportu. Wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej stosuje się do filtrów z nawijanym drutem, z obsypką fabryczną i metalowych siatkowych zgodnie z poniższymi definicjami.
Poza zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej znajdują następujące pozycje:
‒ filtry przeciwpiaskowe rozszerzalne, lajnery lub rury wydobywcze szczelinowe oraz wyposażenie pomocnicze jak centralizatory lub korki;
‒ filtry bocznikowe, mechanizmy do sterowania dopływem, czujniki wgłębne, mechanizmy do selektywnej izolacji, nawet jeżeli są one integralną częścią sterowanego filtru przeciwpiaskowego;
‒ kryteria wydajności działania filtrów, włącznie z metodami badań lub analizy osadzania piasku w filtrze;
‒ połączenia końcowe rur podstawowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17824:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie wgłębne odwiertów -- Filtry przeciwpiaskowe
Data publikacji 05-11-2014
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 17824:2014 [IDT], ISO 17824:2009 [IDT]
ICS 75.180.10