PN-EN ISO 17776:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne -- Zarządzanie zagrożeniem poważnymi wypadkami podczas projektowania nowych instalacji

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano procesy zarządzania zagrożeniami poważnymi wypadkami (MA) związanymi z projektowaniem i eksploatacją morskich instalacji eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego. Dostarcza ona wymagania i wytyczne do rozwoju strategii zarówno zapobiegania zajściu MA jak i kontroli i ograniczenia możliwych ich skutków.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do projektowania
– stałych morskich konstrukcji, i
– układów pływających do produkcji, magazynowania i wyładunku
dla przemysłu naftowego i gazowniczego.
Niniejszy zakres obejmuje wszystkie zagrożenia MA mających możliwość fizycznych skutków w stosunku do personelu, środków trwałych i środowiska.
Niniejszy dokument jest przeznaczony dla dużych projektów finansowych związanych z instalacjami eksploatowanymi na morzu. Jednakże zasady mają także zastosowanie do małych i prostych projektów lub zmian projektów urządzeń istniejących i mogą być także odpowiednie do urządzeń produkcyjnych na lądzie.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do ruchomych jednostek lądowych oraz instalacji podmorskich, aczkolwiek wiele zwartych zasad zawartych w niniejszej Normie Międzynarodowej może być stosowanych jako wytyczne. Nie obejmuje ona budowy, odbioru i uruchomienia, odstawienia z ruchu lub ryzyka bezpieczeństwa związanego z instalacjami morskimi.
Decyzja o zastosowaniu wymagań i wytycznych niniejszej Normy Międzynarodowej w całości lub części powinna być oparta na ocenie prawdopodobieństwa i możliwych skutków zagrożeń MA.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17776:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne -- Zarządzanie zagrożeniem poważnymi wypadkami podczas projektowania nowych instalacji
Data publikacji 22-02-2017
Liczba stron 110
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 17776:2016 [IDT], ISO 17776:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17776:2005 - wersja polska
ICS 75.180.10