PN-EN ISO 17640:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17640:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych

Zakres

Określono metody ręcznego badania ultradźwiękowego złączy spawanych metali o grubości 8 mm, większej i małym tłumieniu fal ultradźwiękowych. Metody te są przeznaczone przede wszystkim dla złączy spawanych z pełnym przetopem materiałów ferrytycznych. Podane własności ultradźwiękowe materiału oparte są na stali, która charakteryzuje się określonymi prędkościami rozchodzenia się fali ultradźwiękowej podłużnej i poprzecznej. Ustalono cztery poziomy badania odpowiadające różnemu prawdopodobieństwu wykrycia niezgodności. Wytyczne wyboru poziomów badania A, B i C podano w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 17640:2011/Ap1:2015-06E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17640:2011 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 24-01-2018
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17640:2010 [IDT], ISO 17640:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1714:2002 - wersja polska, PN-EN 1714:2002/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 1714:2002/A2:2005 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17640:2018-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 17640:2011/Ap1:2015-06E