PN-EN ISO 16911-2:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Manualne i automatyczne wyznaczanie prędkości i strumienia objętości w przewodach -- Część 2: Automatyczne systemy pomiarowe

Zakres

EN ISO 16911-2 opisuje określone wymagania dotyczące monitorowania przepływu z użyciem automatycznych systemów pomiarowych( AMS). Częściowo wywodzi się ona z normy EN 14181, która jest ogólnym dokumentem dotyczącym zapewnienia jakości AMS i w powiązaniu z którą niniejsza norma jest stosowana łącznie. W EN ISO 16911-2 określono warunki i kryteria wyboru, montażu, uruchomienia i kalibracji AMS stosowanych do wyznaczania strumienia objętości przepływających przewodami strug gazów pochodzących ze źródeł emisji. EN ISO 16911-2 ma zastosowanie w połączeniu z manualną metodą odniesienia opisaną w EN ISO 16911-1. EN ISO 16911-2 została opracowana zasadniczo na potrzeby monitorowania emisji ze spalarni odpadów i dużych instalacji z procesami spalania. Z technicznego punktu widzenia może ona być także stosowana do innych procesów technologicznych, dla których zachodzi potrzeba prowadzenia pomiarów przepływu z określoną, jak najmniejszą niepewnością.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16911-2:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Manualne i automatyczne wyznaczanie prędkości i strumienia objętości w przewodach -- Część 2: Automatyczne systemy pomiarowe
Data publikacji 01-07-2013
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN ISO 16911-2:2013 [IDT], ISO 16911-2:2013 [IDT]
ICS 13.040.40