PN-EN ISO 16904:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Przemysły naftowy i gazu ziemnego -- Projektowanie i badania morskich ramion przeładunkowych LNG dla konwencjonalnych terminali lądowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono projekt, minimalne wymagania bezpieczeństwa oraz procedury kontroli i badań dla morskich ramion przeładunkowych skroplonego gazu ziemnego (LNG) przeznaczonych do zastosowania w konwencjonalnych terminalach lądowych LNG obsługujących tankowce LNG zaangażowane w handel międzynarodowy. Może ona zapewnić wytyczne dla działań morskich i nabrzeżnych. W normie uwzględniono także minimalne wymagania dla bezpiecznego przeładunku LNG między statkiem a nabrzeżem.
Chociaż niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje wymagania dla układów zasilania/sterowania, nie zawiera ona wszystkich danych szczegółowych dotyczących projektu i wytwarzania standardowych części i kształtek związanych z ramionami przeładunkowymi.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest uzupełnieniem miejscowych lub krajowych norm i przepisów oraz jest dodatkiem do wymagań ISO 28460.
Nie jest wymagane stosowanie niniejszej Normy Międzynarodowej do urządzeń już istniejących.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16904:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Przemysły naftowy i gazu ziemnego -- Projektowanie i badania morskich ramion przeładunkowych LNG dla konwencjonalnych terminali lądowych
Data publikacji 15-07-2016
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 16904:2016 [IDT], ISO 16904:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1474-1:2010 - wersja polska
ICS 75.180.01