PN-EN ISO 16757-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Struktury danych do elektronicznych katalogów wyrobów dla systemów instalacyjnych budynku -- Część 2: Geometria

Zakres

Niniejsza część ISO 16757 opisuje modelowanie geometrii wyrobów do systemów instalacji budynku. Opis ten został zoptymalizowany na potrzeby wymiany danych o katalogach wyrobów i obejmuje:
— kształty do przedstawiania produktów,
— symboliczne kształty do wizualizacji funkcji wyrobów w schematach,
— przestrzenie na potrzeby funkcjonalne,
— powierzchnie do wizualizacji, oraz
— porty do przedstawiania zdolności łączenia pomiędzy poszczególnymi obiektami.
Geometria kształtów i przestrzenia jest przedstawiana za pomocą Konstruktywnej Geometrii Przestrzennej (Constructive Solid Geometry - CSG) na podstawie „prymitywów” składających się na reprezentacje brzegowe według operacji boolowskich. Ta część ISO 16757 wykorzystuje „prymitywy” normy ISO 10303-42 oraz ISO 16739 i dodaje „prymitywy” wymagane dla specjalistycznej geometrii wyrobów do systemów instalacji budynku. Dla symbolicznych kształtów stosowane są również elementy liniowe.
Niniejsza część normy ISO 16757 nie opisuje wewnętrznej struktury i funkcjonalności wyrobu ani informacji o produkcji, gdyż te informacje nie są zazwyczaj publikowane w katalogu wyrobów.
Wyroby do instalacji budynku mogą mieć miliony wariantów wymiarowych. Aby uniknąć wymiany milionów geometrii, wprowadzono model parametryczny, który pozwala pozyskać specyficzne geometrie wariantowe z modelu generycznego. Jest to niezbędne, aby ograniczyć dane wymieniane w katalogu do zakresu jakim można zarządzać. Model parametryczny daje tym samym mniejsze pliki z danymi, co ułatwia transmisję w ramach wymiany danych. Zastosowany model geometryczny nie zawiera żadnych informacji rysunkowych, np. widoków, stylu linii czy kreskowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16757-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Struktury danych do elektronicznych katalogów wyrobów dla systemów instalacyjnych budynku -- Część 2: Geometria
Data publikacji 05-07-2019
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 16757-2:2019 [IDT], ISO 16757-2:2016 [IDT]
ICS 91.010.01